Dla nas każdy pacjent jest najważniejszy!

Adres

Ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków

Bezpłatne leczenie w ramach NFZ

W naszym gabinecie możecie Państwo skorzystać również z bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NFZ.

W ramach NFZ przysługuje m.in.:

 • badanie stomatologiczne
 • leczenie próchnicy
 • znieczulenie do leczenia
 • usunięcie złogów nazębnych - czyszczenie zębów - 1 x na 12 miesięcy
 • usunięcie zębów
 • leczenie kanałowe zębów przednich u osób dorosłych
 • leczenie kanałowe wszystkich zębów u dzieci i młodzieży do 18 r.ż. oraz u kobiet w ciąży i w okresie połogu
 • wizyta adaptacyjna dla dzieci
 • lakowanie zębów u dzieci do lat 8
 • lakierowanie zębów u dzieci i młodzieży do 18 r.ż. - raz na kwartał
 • proteza uzupełniająca braki zębowe powyżej 5-ciu zębów - 1x na 5 lat
 • podścielenie protezy - 1 x na 2 lata 

Szczegółowe informacje dotyczące refundowanych materiałów można znależć w Dzienniku Ustaw: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000193/O/D20170193.pdf

Zarejestrować można się telefonicznie pod numerem 12 417 33 84, drogą elektroniczną gabinet(at)art-dent.malopolska.pl lub osobiście. Nie jest wymagane skierowanie.

 

Pacjentów w ramach kontraktu z NFZ przyjmujemy w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 12.00 - 18.00
 • Wtorek: 8.00 - 14.00
 • Środa: 13.00 - 19.00
 • Czwartek: 8.00 - 19.00
 • Piątek: nieczynne
 • Sobota: 8.00 - 14.00

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej
Gabinet Stomatologiczny Art-Dent Agnieszka Sołtys

Dobrego Pasterza 100
31-416 Kraków

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c
pkt.2
• Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie
jonizujące, polegające na :
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie
jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/
Aparat stomatologiczny do zdjęć punktowych stomatologicznych,
wewnątrzustnych Gendex Expert DC
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 1/84/2011 z dnia 12.10.2011 r.
• zgoda PWIS – decyzja z dnia 2/110/2011 z dnia 12.10.2011 r. na działalność
medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w
przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/
• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
• dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od
05/2019 do 05/2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,10

(podać wartość)

• Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych
Tak. Wartości z pomiarów dozymetrycznych są przedstawione w Raporcie
z Pomiaru Osłon Stałych
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania
jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na
promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;
- ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w
minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i
środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy
lub oba